Het bermmonument met de drie kruizen

Het bermmonument met de drie kruizenLangs de provinciale weg in Friesland, tussen Dokkum en Rinsumageest, staat een bermmonument met drie kruizen. Op deze plek verloren op 5 januari 2001 de zussen Nathalie (22) en de zwangere Claudia (27) én haar ruim zeven maanden oude, nog ongeboren kindje, het leven door een noodlottig ongeval. De drie kruizen zijn gemaakt en geplaatst door hun partners.

De tegenligger die de frontale botsing veroorzaakte zat met alcohol op achter het stuur, en was tegelijkertijd aan het telefoneren en aan het inhalen. Met dit ongeluk verloren de ouders van deze meisjes in één klap hun twee enige kinderen en kleinkind.

De beide meisjes waren bezig hun leven in te richten, wat ook impact op het leven van hun ouders had. Claudia had haar draai gevonden op de boerderij van Bert en ze besloten zelfs dat ze een kindje wilden. Haar zusje Nathalie was net afgestudeerd en samen met Johan op zoek naar een eigen plek om te wonen. Ze waren bezig hun vleugels uit te slaan, hun eigen leven op te bouwen en er was een kleinkind  op komst.

Het bermmonument met de drie kruizen“Voor ons betekent het monument, de drie kruizen, het symbool voor onze dochters en het markeert de plek waar zij met z’n drieën ongewild het leven moesten laten, maar ook voor het laatst hebben geleefd. En vooral dat laatste is voor ons zo belangrijk. Het gevoel laat zich moeilijk omschrijven. Het is alsof daar een onzichtbare deur is naar ´de andere kant´. Op die plek hield hun leven op. Het is alsof daar een streep over de weg was getrokken: tot zover en niet verder.”